Spoštovani obiskovalec, obiskovalka spletne strani http://mydoctor.si!

Vabimo vas, da si preberete sledeča pomembna pravna obvestila:

I. Izjava o varstvu osebnih podatkov

  • Upravljavec spletne strani
  • Pravna podlaga
  • Katere podatke zbiramo, s kakšnim namenom in pod kakšnimi pogoji
  • Vaše pravice

II. Piškotki

III. Splošni pogoji uporabe spletne strani


I. IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

- Upravljavec spletne strani

Upravljavec te spletne strani je družba:

NHZ d.o.o. , Neubergerjeva ulica 30, 1000 Ljubljana

elektronski naslov: info@nhz.si

telefonska številka: 059 344 512

- Pravna podlaga

Spoštujemo vašo zasebnost in se obvezujemo, da bodo zbrani osebni podatki na spletni strani http://mydoctor.si uporabljeni in obdelovani izključno skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

S posredovanjem vaših osebnih podatkov dovoljujete njihovo uporabo in obdelavo na način, opisan v nadaljevanju, ter izjavljate, da ste seznanjeni o vaših pravicah.

- Katere podatke zbiramo, s kakšnim namenom in pod kakšnimi pogoji

Na spletni strani http://mydoctor.si se zbirajo sledeči osebni podatki:

- preko elektronskega naslova office@mydoctor.si, na katerega nam lahko pošljete vaša vprašanja oz. predloge in preko katerega lahko z nami delite vaše zgodbe in izkušnje:

  • ime
  • priimek
  • elektronski naslov

Navedene podatke potrebujemo, da vas lahko kontaktiramo, da lahko odgovorimo na vaša vprašanja oz. da lahko obravnavamo vaše predloge in druga sporočila ter da vas obveščamo o novostih, ki bi vas utegnile zanimati. V primeru, da nam navedenih podatkov ne posredujete, na vaše sporočilo ne bomo mogli ustrezno odgovoriti niti ga obravnavati.

V primeru, da nam na navedeni elektronski naslov posredujete vašo zgodbo ali izkušnjo, štejemo: 1. da s tem izrecno dovoljujete, da se vaš prispevek objavi na spletni strani http://mydoctor.si ali v publikaciji My Doctor in Europe, in sicer v originalni ali spremenjeni obliki, z navedbo vašega imena in priimka; 2. da pod odškodninsko in kazensko odgovornostjo jamčite, da je vaš prispevek originalno avtorsko delo in da ste vi sami avtor oz. imetnik materialnih avtorskih pravic ter da z morebitno objavo vašega prispevka niso kršene niti pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.

Vsi zbrani osebni podatki bodo uporabljeni izključno za opisani namen in brez vašega izrecnega soglasja ne bodo posredovani tretjim osebam (razen na podlagi zahteve, ki je zakonsko utemeljena). Upravljavec se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke hranil samo toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbrali in obdelovali.

Na spletni strani http://mydoctor.si so dostopne tudi povezave na druge spletne strani, vendar upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

- Vaše pravice

Kadarkoli imate pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, in sicer v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Prav tako se lahko v primeru kakršnih koli vprašanj glede zbiranja in obdelave vaših osebnih podatkov obrnete na upravljavca:

NHZ d.o.o. , Neubergerjeva ulica 30, 1000 Ljubljana

elektronski naslov: info@nhz.si

telefonska številka: 059 344 512


II. PIŠKOTKI

Vse o piškotkih najdete na tej povezavi.


III. SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

Imetnik spletne strani je družba NHZ d.o.o.

Vse vsebine spletne strani http://mydoctor.si (zlasti, ne pa izključno: članki, fotografije, avdio in video vsebine, grafična in vizualna podoba, blagovne znamke, znaki) so varovane z avtorskimi in drugimi pravicami intelektualne lastnine, katerih imetnik je družba NHZ d.o.o. oz. ima družba NHZ d.o.o. ustrezne pravice oz. dovoljenja za njihovo uporabo.

Vse vsebine spletne strani so namenjene izključno obiskovalčevi seznanitvi z njimi. Obiskovalec ne sme brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja družbe NHZ d.o.o. na kakršen koli način uporabiti nobene vsebine spletne strani. Uporabnik lahko vsebino spletne strani brez posebnega dovoljenja družbe NHZ d.o.o. deli in priporoča naprej preko socialnih omrežij oz. na drug način z navedbo vira.

Sporočila, zgodbe oz. ostale vsebine, ki jih obiskovalci spletne strani na kakršenkoli način posredujejo imetniku spletne strani za morebitno objavo, postanejo z njihovim posredovanjem last družbe NHZ d.o.o. in se s tem na družbo NHZ d.o.o. izključno in neodplačno prenesejo vse materialne avtorske pravice skladno z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Prav tako obiskovalci, ki prispevajo oz. posredujejo imetniku spletne strani svojo vsebino, soglašajo, da se tak prispevek objavi na spletni strani http://mydoctor.si ali v publikaciji My Doctor in Europe, in sicer v originalni ali spremenjeni obliki, z navedbo avtorjevega imena in priimka. Obiskovalec pod odškodninsko in kazensko odgovornostjo jamči, da je njegov prispevek originalno avtorsko delo in da je on sam avtor oz. imetnik materialnih avtorskih pravic na posredovani vsebini ter da z morebitno objavo obiskovalčevega prispevka niso kršene niti pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih. Imetnik spletne strani si pridružuje pravico, da posredovanih vsebin ne objavi.